Изберете курсове по английски София за вашето дете

Вероятно доста често сме чували един от митовете относно изучаването на чужди езици – „Децата по-лесно учат чужди езици“ или „Чужд език е добре да се учи в детска възраст, след това е трудно“.

Със сигурност има нещо вярно в тези твърдения, но те не винаги са валидни във всички случаи. Вярно е, че децата могат да учат по-лесно чужд език, предвид чисто биологически особености на развитието, но това не означава, че всички възрастни са неспособни да учат с темповете на децата.

От школа Давитоз предлагат курсове по английски език в София за деца, възрастни, учащи и т.н. При тях можете да научите езика, дори да сте с успешна кариера, работещи и много заети. Според изследванията, факторите, оказващи влияние при ученето на чужд език не са само биологически, т.е. възрастта не е най-важният фактор. В определени условия възрастните могат да покажат дори по-добри резултати от децата при ученето на чужд език.

Изберете курсове по английски София за вашето дете

Курсовете по английски език София препоръчват да бъдат започнати още в момента, в който усетите, че вашето дете изостава с материала в училище и има нужда от допълнително изучаване и упражнение. Методиката на обучение е вероятно най-важният фактор при усвояването на чужд език. Когато методът на обучение не е достатъчно ефективен или липсва интерес, особено при децата, това се отразява директно в по-лоши резултати в усвояването на езика.

Много е важно да създадете у децата си представата, че чуждите езици са наистина богатство и е добре да ги владеят. Накарайте ги сами да искат да посещават курсове по английски език София и да се стараят да се усъвършенстват колкото се може повече!

Посетете сайта на школа Давитоз – Davitoz.org и се информирайте и относно цените. С тях е лесно! Важните сте вие. Обадете им се на тел.: 0878 95 25 92 и заявете желание да запишете вас или детето си, а защо не заедно? Те ви очакват!